Privacyverklaring dubié installatiebedrijf

Inleiding

Dubié Installatiebedrijf verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om een eventuele overeenkomst uit te kunnen voeren. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij beschikken niet over een functionaris gegevensbescherming, echter staan we je graag te woord met vragen over ons beleid via dubieinstallatie@gmail.com

Welke persoonsgegevens worden er door Dubié installatiebedrijf verwerkt?

De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn als volgt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsadresgegevens;
 • BTW nummer;
 • Contactgeschiedenis;
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt door het invullen van ons contactformulier en/of telefonisch.

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dubié Installatiebedrijf neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG vallen ondergenoemde rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

 • Informatie en inzage: je kunt inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken en waarom.
 • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld t.b.v. de administratie/facturatie) die gegevens dan nog wel dienen te verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: dit is het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen.
 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailingen. Als je toestemming voor een bepaalde verwerking wilt intrekken kun je hierover contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): heb je het vermoeden dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag, of je kunt hierover een klacht indienen bij de AP.
 

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar geen klant bij ons bent geworden (of andersom), zullen wij de gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ben je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij de persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met jou volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij de persoonsgegevens verwijderen.

Grondslagen van de verwerkingen:

Sommige gegevens verwerken wij voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Dubié Installatiebedrijf: het uitvoeren van ons werk/doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact met ons op.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst, is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten en/of diensten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligt?

We nemen de bescherming en beveiliging van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via dubieinstallatie@gmail.com.
We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen vanuit het boekhoudpakket (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Cookie verklaring

Dubié Installatiebedrijf maakt gebruik van cookies. Dit doen wij zodat wij op de hoogte kunnen blijven van het onderhoud van de website en om websiteverkeer te analyseren door middel van Google Analytics.

Cookiebeleid
Soorten Cookies gebruikt in de website www.dubieinstallatie.nl:
1. Functionele cookies
De cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat de website makkelijker gebruikt kan worden.
2. Analytische cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op de website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken. Er worden geen persoons of privacy gevoelige gegevens opgeslagen bij deze functie.